Ruim een kwart (25,6%) van de Nederlandse honingbijenvolken heeft afgelopen winter het loodje gelegd. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Wageningen University & Research. De wintersterfte was niet zo hoog sinds 2010, toen het percentage op 29,1% lag. Naast honingbijen zijn ook wilde bijen belangrijk voor de voedselproductie. Imkers houden hun volken nauwlettend in de gaten, wie doet dat bij de wilde bijen? En hoe verhoudt de wilde bij zich tot de honingbij? We vroegen het twee bijenexperts. “Wilde bijen zijn een ondergeschoven kindje waar meer geld naartoe zou moeten gaan.” 

Trouw schrijft in een stuk over de wintersterfte onder honingbijen: “Of ook wilde bijen last hebben van een hogere wintersterfte dan in andere jaren is niet bekend.”

Aglaia Bouma is onderzoeker bij Naturalis en expert in wilde bijen.
Harmen Hendriksma is WUR-onderzoeker en bijenexpert.
Hoewel de wilde bij en de honingbij beide bestuivers zijn, zijn ze volgens Bouma en Hendriksma moeilijk te vergelijken.

Verschillen
Wilde bijen kennen geen wintersterfte, zoals we die kennen bij honingbijen, vertelt Bouma. Wilde bijen overwinteren namelijk niet als kolonie, maar individueel in een nestje. Bij hommels overwintert alleen de koningin.
Nederland telt 360 bijensoorten. De honingbij die door de imker gehouden wordt, is daar één van. Nederland kent geen wilde honingbijen, doceert Hendriksma. De overige bijensoorten zijn onder te verdelen in twee groepen, de solitair levende wilde bijen en de hommels.

Honingbijen en wilde bijen hebben een ander leefpatroon. Dat maakt ze lastig te vergelijken, vertelt Hendriksma. “Veel wilde bijensoorten specialiseren zich in één bloemensoort en zijn als die bloem bloeit een maand heel actief. De rest van het jaar hebben ze relatief weinig last van omstandigheden zoals het weer.” Dat betekent bijvoorbeeld dat een droge zomer lastig is voor de wilde bijensoorten die dan actief zijn. Hendriksma: “Ook bezoeken honingbijen voornamelijk uitbundig bloeiende bomen, struiken en landbouwgewassen. Veel wilde bijensoorten bezoeken andere planten zodat er in de praktijk geen sprake hoeft te zijn van competitie tussen honingbijen en wilde bijen.”

Toch is die competitie er soms wel degelijk, denkt Bouma.

Lees verder: foodlog.nl/artikel/we-weten-veel-te-weinig-van-wilde-bijen (bron, 5 artikelen gratis als je een account aanmaakt)

Slapende klokjesdikpootbijen in campanula

Slapende klokjesdikpootbijen in campanula (foto: Marjolein Visser)