Sinds 2015 zijn/worden Bee Deals in de voedings-, water- en overheidsketens gesloten en uitgevoerd, zie het overzicht hieronder voor een indruk.

Supermarktketen Jumbo sluit met 25 fruit- en groententelers van The Greenery een Bee Deal. De telers nemen bijvriendelijke maatregelen in hun boomgaarden, zoals het inzaaien van bloemenmengsels op overhoekjes en kopakkers, de aanplant van bloeiende bomen en heesters in de windkeringen en een bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Jumbo Supermarkten brengt het bijvriendelijk geteelde fruit in haar winkels onder de aandacht. Met de aardbeien wordt in het voorjaar een zakje Bee Deals bloemenzaad meegeleverd, waarmee de consument zelf thuis ook iets voor de bijen kan doen. Ook zet Jumbo in haar magazine Hallo Jumbo de betreffende telers in het zonnetje.

Waterschap Brabantse Delta, gemeenten Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Rucphen, imkers, aardbeientelers en boomkwekers maken in hun Bee Deal afspraken over goede bijen praktijken. Op gemeentelijke en waterschapsgronden worden bijenkasten geplaatst. Boomtelers zaaien bloemenmengsels in en vermijden zo veel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Ook wordt bekeken of langs de rondweg van Zundert bloemenmengsels kunnen worden ingezaaid.

Het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Alphen aan den Rijn en boomkwekers in Boskoop en omgeving maken in hun Bee Deal afspraken over de bijvriendelijke inrichting van het gebied. Boomkwekers zaaien bijvriendelijke mengsels in op braakgronden en perceelsranden, maar ook als omlijsting van hun waterbassins. Daarbij worden speciale bijvriendelijke beplantingen en bloemenmengsels ingezet. Langs een nieuw, natuurlijk wandelpad (Sloenedijk) is de berm bijvriendelijk ingezaaid. De boomkwekers monitoren, onder leiding van EIS/Naturalis. De golfbaan Liemeer sluit bij de Bee Deal aan met de bijvriendelijke inrichting van enkele holes.

Waterschap Rivierenland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, drinkwaterbedrijf Dunea, de bijenhoudersvereniging Bommelerwaard, de Capreton en een groep agrariërs in de Bommelerwaard maken in hun Bee Deal afspraken over onder meer bijvriendelijk dijkenbeheer, bermbeheer, nieuwe standplaatsen voor imkers, bloemrijk terreinbeheer en publiekscommunicatie.

Partijen maken in hun Bee Deal afspraken over onder meer bijvriendelijk bermbeheer, bloemrijke randen en hagen, kruidenrijk grasland, publiekscommunicatie, etc.

Partijen maken in hun Bee Deal afspraken over onder meer bijvriendelijke inrichting van een voormalig bedrijventerrein, bloemrijke randen langs agrarische percelen, kruidenrijk grasland, publiekscommunicatie, etc.

Supermarktketen Jumbo sluit met haar leverancier van tafelaardappelen Jansen-Dongen en een vijftal aardappeltelers een Bee Deal. De telers nemen bijvriendelijke maatregelen op hun bedrijven, zoals het inzaaien van bloemenmengsels op overhoekjes en kopakkers en bijvriendelijk gebruik van gewas-beschermingsmiddelen. Jansen Dongen zaait naast de bedrijfslocatie in Tilburg een ruim 10 hectare grote bijenweide in. Jumbo Supermarkten brengt de bijvriendelijk geteelde aardappelen in haar winkels onder de aandacht.  Ook zet Jumbo in haar magazine ‘Hallo Jumbo’ de betreffende telers in het zonnetje.