De volgende partijen zijn (betalend) partner in het project BeeDeals: Jumbo, The Greenery, Jansen-Dongen, gemeenten Oss, Deventer en Alphen aan den Rijn, de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, drinkwaterbedrijven Brabant Water en Dunea, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas, Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Drents Overijsselse Delta, Rivierenland en Scheldestromen, Van der Hucht de Beukelaar Stichting, de Triodos Foundation en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. CLM begeleidt hen naar een bijvriendelijk resultaat. CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu. www.clm.nl  

Jumbo Supermarkten levert haar klanten dagelijks een groot assortiment in 400 supermarkten in Nederland. www.jumbosupermarkten.nl 

The Greenery levert jaarrond een compleet en dagvers assortiment groente en fruit aan internationale supermarktketens, groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie. www.thegreenery.com  
Meer info over de bee deals en de telers van the Greenery.

Jansen Dongen levert jaarrond gangbare en biologische tafelaardappelen en wortelen, onder meer aan Jumbo Supermarkten. www.jansen-dongen.nl

Gemeente Oss is een Noord-Brabantse gemeente met 84.870 inwoners en een van de Nederlandse gemeenten met het grootste buitengebied. Stad Oss is de belangrijkste kern. www.oss.nl 

Gemeente Deventer is een Overijsselse gemeente met 99.311 inwoners, gelegen aan de IJssel. Deventer is één van de steden waar, naast Bee Deals, al geruime tijd het initiatief Bijenlint actief is. www.deventer.nl

Gemeente Alphen aan den Rijn is een Zuid-Hollandse gemeente met 109.449 inwoners, die behalve in Bee Deals ook actief deelneemt in andere bijenprogramma’s, zoals Bijenlandschap. De boomkwekerskern Boskoop ligt in deze gemeente. www.alphenaandenrijn.nl

De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap is een samenwerkingsverband van zes gemeenten (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Utrecht en Zeist) en de provincie Utrecht dat de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap ondersteunt. www.krommerijnlandschap.nl

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. www.brabantwater.nl 

Dunea is het drinkwaterbedrijf dat in de Afgedamde Maas water wint en aan 1,3 miljoen inwoners van Zuid-Holland drinkwater levert. www.dunea.nl

Waterschappen zorgen voor voldoende, schoon en veilig water. Ze beheren de dijken, de sloten en andere waterlopen en zorgen met stuwen en gemalen overal voor het juiste waterpeil. Dankzij hun zuiveringsinstallaties wordt al het afvalwater weer schoon. 

Waterschap de Dommel: werkgebied Midden- en Oost-Brabant. www.dommel.nl 

Waterschap Aa en Maas: werkgebied Noord-oosten van Brabant. www.aaenmaas.nl 

Waterschap Brabantse Delta: werkgebied ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. www.brabantsedelta.nl 

Hoogheemraadschap van Rijnland: werkgebied van IJmuiden tot Gouda en van Wassenaar tot Amsterdam. www.rijnland.net 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Het werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. www.hdsr.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta: werkgebiedeen groot deel van West-Overijssel en zuid-west Drente, van Deventer tot aan Assen. www.wdodelta.nl

Rivierenland: werkgebied Gelders, Brabantse en Zuid-Hollandse rivierengebied. www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Scheldestromen: werkgebied de gehele provincie Zeeland. www.scheldestromen.nl

Van der Hucht De Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Dit doet de Stichting door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige projecten van derden. www.vdhdb.nl 

Triodos Foundation neemt en bevordert initiatieven, die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld. www.triodosfoundation.nl

Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, twee provincies met een relatief hoge bijensterfte, een intensieve en productieve agrarische sector en een actief biodiversiteitsbeleid, in het bijzonder ten gunste van de bijen. www.zuid-holland.nl en www.brabant.nl