De Nationale bijentelling is dit jaar van 15 t/m 24 april. Meedoen kan dus nog steeds, het is maar een half uurtje per dag en je hoeft geen expert te zijn!

Voor meer informatie en het insturen van je telling, kijk op https://www.nationalebijentelling.nl/

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

 

“Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”