Vlinders en bijen die in graslanden leven zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Vlinderstichting, It Fryske Gea en agrarisch collectief It Lege Midden, uitgevoerd in Friesland. Vooral het kruidenrijk maken of houden van perceelsranden levert positieve effecten op voor vlinders en alle andere graslandinsecten. Eén van de mogelijke maatregelen is het inzaaien van kruidenrijke randen. De ingezaaide stroken worden tussen half augustus en 1 oktober eenmaal gemaaid. Het maaisel blijft enkele dagen liggen om zaadval te bevorderen. Deze beheermaatregel wordt alleen bij agrariërs toegepast. Doel is het ontwikkelen van kruidenrijkdom, geschikt als nectarhabitat voor graslandvlinders en bijen (Bron: Olivier Rijken)

Lees het hele artikel graslandinsecten profiteren van eenvoudige maatregelen op naturetoday.com….


Akkerrand langs suikerbietenakker (foto: Henk Kloen)