Op 14 november bezocht een groep groente- en fruittelers van de Bee Deal Jumbo-Greenery de Forward Farm van Bayer in Abbenes. Ook medewerkers van Jumbo en The Greenery waren van de partij.

Op de Forward Farm wordt onderzoek gedaan naar het optimaliseren van akkerbouwpraktijken met een sterke focus op beperking van de milieu-impact. De imker en medewerkers van de Forward Farm lieten zien hoe ze op het akkerbouwbedrijf werken aan het voedselaanbod voor de honing- en wilde bijen. Verschillende bloemenmengsels worden er uitgeprobeerd, evenals bloeiende vaste planten en heesters.
Daarna vertelden de medewerkers hoe Bayer met het programma Bee Care bezig is om in de ontwikkeling en distributie van gewasbeschermingsmiddelen meer rekening te houden met bestuivers en andere nuttige insecten.

Het verdienmodel van het bedrijf verschuift daarmee geleidelijk van chemie naar robuuste zaden, precisielandbouw en groene middelen. Het bezoek leverde een boeiende uitwisseling op van ervaringen met (wilde) bijen in de bedrijfsvoering. Tenslotte ging de Wageningse professor David Kleijn uitvoerig in op de betekenis van wilde bijen in het agrarisch landschap en de wijze waarop die bijdrage kan worden vergroot.