Zaltbommel en Maasdriel doen mee aan de Bee Deal om de leefomgeving van bijen te verbeteren. De organisatie roept inwoners op om niet op eigen houtje bermen te gaan maaien, want daardoor werken ze de ‘deal’ onbedoeld tegen.

In december 2017 werd de Bee Deal Bommelerwaard ondertekend. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, waterschap Rivierenland, Dunea drinkwaterbedrijf, ANV De Capreton, de Bijenhoudersvereniging en fruittelers beloofden elkaar dat ze de leefomgeving van bijen verbeteren. Vooral van de vele soorten wilde bijen, die het in ons land moeilijk hebben.

Bijvriendelijk bermbeheer
Ieder levert op eigen manier een bijdrage: het inzaaien van bloemenstroken, het plaatsen van bijenhotels, het beperken van bestrijdingsmiddelen. De gemeenten zijn vorig jaar begonnen met een bijvriendelijker bermbeheer: minder klepelen, meer maaien en afvoeren.
Ook wordt op een deel van de bermen het maaien vaker uitgesteld, voor zover de verkeersveiligheid het toestaat. Zo profiteren bijen en hommels van een rijker en langduriger aanbod van stuifmeel en nectar.

Uitzicht belemmerd
Belangrijk is dat bewoners deze aanpak niet onbedoeld gaan tegenwerken, door op eigen houtje de bermen te gaan maaien. Toch gebeurt dat hier en daar wel, merkt de organisatie Bee Deal, bijvoorbeeld omdat men meent dat het uitzicht wordt belemmerd of de berm ‘rommelig’ is.
“Dat is jammer. Want net als een geheel betegelde tuin is ook een glad geschoren berm zeker geen ideale leefomgeving voor bijen. En zo lang er geen brandnetels of akkerdistels in staan, kan een later gemaaide berm ook heel mooi worden. Maar dan moet die wel de kans krijgen”, aldus de Bee Deal-partners.

Bron:
www.hetkontakt.nl/regio/bommelerwaard/algemeen/205027/bee-deals-vraagt-inwoners-bermen-niet-te-maaien

Foto: Deels gemaaide berm langs de Oude Bosscheweg in Zaltbommel.
(Archieffoto: Janneke Boogaard)