Op initiatief van de Bee Deals is op 16 juli tijdens de grote kwekersbijeenkomst over veiligheid en milieu een speciale sessie georganiseerd rond bijen en biologische gewasbescherming in de boomkwekerij. In de bloeiende sortimentstuin Harry van der Laar in Boskoop gingen Arno van der Zwan van Koppert (producent biologische gewasbescherming) en Marije Hoogendoorn (CLM) met circa 90 telers in gesprek over de mogelijkheden van biologische plaagbestrijding in de boomkwekerij, om de bijen en andere nuttige insecten te beschermen. Het doel van de sessie was met telers inventariseren welke problemen aangepakt kunnen worden en het zoeken van telers die mee willen werken aan veldproeven met Koppert.

De deelnemende telers gingen geïnteresseerd mee in de discussie. Ze merken dat er steeds minder middelen op de markt zijn, terwijl de eisen vanuit afnemers streng blijven. Gedurende de avond werd gediscussieerd over welke plagen en ziektes een probleem vormen. Een aantal telers gebruikt al natuurlijke vijanden, als roofmijten of aaltjes en konden vertellen over hun ervaringen. Ook interessant was de terugkerende discussie over het inzetten van chemische bestrijding naast biologische bestrijding. Nieuwe middelen en biologie gaan meestal heel goed samen. Koppert beoordeelt voor het Ctgb de middelen op de effecten op nuttigen en bestuivers. Goedgekeurde groene middelen passen goed in een geïntegreerde aanpak, waarbij ruimte is voor ingrijpen als de biologie niet afdoende is.

Koppert heeft zich altijd gericht op de bedekte teelt, waarbij insecten makkelijk uitgezet kunnen worden en de temperatuur hoger is. Sinds 2 jaar is er ook aandacht voor de buitenteelten. Voor de sierteelt is dit gunstig: ze kunnen meeliften op de ontwikkelingen in gewassen als ui en aardappel. De markt van middelen voor deze gewassen is immers heel groot, waardoor de verwachting is dat de prijs van de geschikte biologische middelen zal dalen.