In het Vlaams-Nederlandse Interreg-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ (2016-2019) werden fruittelers gestimuleerd om de zekerheid op een goede bestuiving te vergroten door naast honingbijen ook wilde bijen aan te trekken. Door het plaatsen van specifieke nestblokken in de gaarden, die bewezen hebben geschikt te zijn, worden voornamelijk metselbijen aangetrokken die op niveau van de boomgaard een stabiele populatie kunnen opbouwen. Er dient daartoe bijkomend op bedrijfsniveau een bloeiboog te worden gecreëerd: er dient ook voor en na de bloesem voldoende nectar en stuifmeel aanwezig te zijn. Daartoe worden o.m. bloemrijke heggen en struiken aangeplant waar mogelijk, en wordt het maaibeheer geëxtensiveerd. Dit biedt meteen kansen voor andere bestuivende insecten en natuurlijke plaagbestrijders (roofwantsen…) waardoor de teler nog voorzichtiger dient te zijn met pesticideninzet, en er ook minder nood aan is. Binnen dit project werden de telers eveneens gestimuleerd om voor andere nuttige soorten zoals vleermuizen, steenuilen, torenvalken, eikelmuizen en marterachtigen concrete maatregelen te realiseren: deze soorten zijn nuttig voor bestrijding van o.m. woelmuizen en schadelijke wantsen.

Brochure ‘Meer natuur voor pittig fruit’