Aardappelhandel Jansen Dongen heeft op 3 november samen met Jumbo Supermarkten en aardappeltelers een Bee Deal gesloten. In deze unieke ketenaanpak maken partijen gezamenlijke afspraken om de leefomgeving van de honing- en wilde bijen te verbeteren. De aardappeltelers zaaien bloemen langs de akkers als extra voedsel voor de bijen. De telers leveren tafelaardappelen aan Jumbo.

Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen cruciaal in onze voedselvoorziening. Maar de bijen hebben het moeilijk. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” heeft adviesbureau CLM daarom een groot aantal partijen samen gebracht in het ketenproject Bee Deals, met als nieuwste initiatief de samenwerking Jumbo – Jansen Dongen.

Bee Deal Jumbo – Jansen Dongen
De ondertekening van de Bee Deal door Ton van den Hoek (Jumbo Supermarkten), Adriaan Jansen (Jansen Dongen) en Walter van Stee namens de aardappeltelers, vond plaats op vrijdag 5 november, in het aardappel-restaurant ‘De Jongens van Zand en Klei’ in Breda.

Doel van deze Bee Deal is dat het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen op de akkerbouwbedrijven verbetert. De telers leveren verschillende rassen tafelaardappelen aan Jansen Dongen, de aardappelleverancier van Jumbo. Die liggen vervolgens bij Jumbo in de schappen van de supermarkt. De ketenpartners zijn van mening dat zij via deze gezamenlijke ketenaanpak een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de bij.

Bijenacties
De deelnemende aardappeltelers zorgen voor extra voedsel voor de bijen langs de randen van hun percelen door kruidenrijke en bloemrijke mengsels in te zaaien. Daarmee worden niet alleen bijen maar ook andere nuttige insecten gestimuleerd. Ook hangen ze bijenhotels op waarin de wilde bijen kunnen overwinteren. Verder passen de telers het middelgebruik en schema aan, door bijvoorbeeld ’s avonds te spuiten wanneer de bijen alweer in de kast of in hun holletje zitten. Op www.beedeals.nl staan toolkaarten voor telers en burgers met nog meer tips voor Goede Bijen Praktijken.

Jansen Dongen zaait in 2018 een perceel van 12 ha naast het bedrijf in Dongen in met een bijvriendelijk meerjarig mengsel en creëert zo een bijenweide. Jumbo Supermarkten en Jansen Dongen voeren een gezamenlijke bewustwordingscampagne om het belang van de principes van Goede Bijen Praktijken bekendheid te geven. Ze maken hierbij als illustratie gebruik van de acties van de deelnemende telers, inclusief beeldmateriaal.

Het ketenproject Bee Deals loop al enige tijd in Nederland. Onder begeleiding van CLM hebben Jumbo Supermarkten, The Greenery, Jansen Dongen, Brabant Water en Dunea, samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeenten Deventer, Oss, Alphen aan den Rijn, de Kromme Rijngemeenten in Utrecht, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas, Rivierenland, Scheldestromen, Rijnland en Drents Overijsselse Delta en de Triodos Foundation een meerjarig traject uitgestippeld voor verbetering van de leefomgeving van bijen. Via Twitter volgt u @thebeedeals op de voet.

Benieuwd wat u kunt doen voor de bij?
Meer informatie vindt op www.beedeals.nl, bijvoorbeeld de toolboxkaarten met praktische maatregelen voor ondernemers en particulieren.

Meer informatie
Eric Hees (CLM),
ehees@clm.nl
0345 470 737