In de Bee Deal Gilze-Molenschot neemt sinds 2022 een enthousiaste groep ondernemers, bewoners en overheden initiatieven om de leefomgeving voor bijen en andere insecten te verbeteren. Een wandelroute door het gebied vormt het verbindende element, voor de betrokkenen én de bijen. Inmiddels is de groep flink gegroeid en verschijnen er langs de wandelroute steeds meer insectvriendelijke natuurlijke elementen.

Een van de trekkers van de Bee Deal is Cees van Leuven, niet alleen een zeer betrokken bewoner, maar ook actief lid van de Stichting Bijenvereniging Ambrosius. En uitgerekend die bijenvereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Op 19 april jl. is dat feestelijk gevierd met een receptie en zijn onder meer de twee informatieborden onthuld.

Op dit moment bereid de groep zich voor op een nog groter event op zaterdag 15 juni a.s., waar mogelijk 50 mensen uit de omgeving meelopen over het wandelpad. Onderweg ligt de focus op de kansen die er zijn om de biodiversiteit verder te versterken en initiatieven met elkaar te verbinden. Medewerkers van CLM geven input, niet alleen over wat er kan, maar ook hoe je natuurlijke elementen kunt inrichten en beheren. Het belooft een mooie dag te worden!