In de cursus leer je hoe je het groen in jouw gemeente op een bijvriendelijke manier beheert. Je leert hoe bijvriendelijk groenonderhoud in de praktijk werkt. Hoe krijg je draagvlak voor bijvriendelijk beheer, hoe betrek je burgers en vrijwilligers, en hoe borg je het in de uitvoering. De cursus bestaat uit twee dagdelen en vindt plaats in september, oktober of november 2018. Deelname kost € 295,- (ex btw) per persoon. In elke provincie zal een cursus plaatsvinden. Meer informatie op Nederland Zoemt en bij: t.blanksma@ivn.nl