Als nieuwe partner in het project Bee Deals wil de golfbaan Liemeer een bijdrage leveren aan de leefomgeving van wilde bijen. Om dat te laten zien waren de Bee Deals partners te gast op de golfbaan en bekeken zij de bijvriendelijke maatregelen, zoals het inzaaien van bloemrijke randen langs de watergangen en de wandelpaden.In Bee Deals kunnen uiteenlopende partijen, van fruitteler tot supermarkt, van waterschap tot imkersvereniging en van drinkwaterbedrijf tot golfbaan, in gezamenlijkheid veel voor de bijen doen.

Win-win op de golfbaan
Op vrijdag 20 april kwamen de partners van project Bee Deals bijeen op de golfbaan Liemeer in Nieuwveen (Zuid-Holland). Liemeer is sinds kort aangesloten bij de Bee Deal Boskoop, vanuit de overtuiging dat ook een golfbaan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de leefomgeving van wilde bijen. De Bee Deals partners bekeken de bijvriendelijke maatregelen, zoals het inzaaien van bloemrijke randen langs de watergangen en de wandelpaden. Door het open houden van kleine zandranden biedt de golfbaan nestgelegenheid aan zandbijen en hommels. En in samenwerking met de golfbaan plaatst een imker uit de regio kasten met honingbijen.
Aanpassing van de inrichting trekt ook spreeuwen naar de golfbaan die de gekoesterde grasmat vrij houden van schadelijke insecten zoals emelten. Dit maakt beheer van de golfbaan zonder insecticiden mogelijk en past bij de doelstelling golfbanen chemievrij te beheren. Een win-win situatie. De Bee Deal partners sloten af met een inspirerende golfclinic op deze mooie, bijvriendelijke locatie.

Partners trekken steeds vaker samen op
In de afgelopen jaren trekken de partners bínnen maar ook tússen de verschillende Bee Deals steeds vaker samen op. Zo wisselen gemeenten kennis en ervaring over bijvriendelijk bermbeheer uit. Waterschappen zoeken contact met Greenery/Jumbo telers om betere verbindingen tussen bloeiende percelen te realiseren.

Cees van de Noort en Fred Schröder van golfbaan Liemeer leggen hun bijvriendelijk beheer uit aan de Bee Deals partners.

Tijdens de bijeenkomst besloten de partners van Bee Deals ook ná 2018 hun samenwerking voort te zetten.

“We hebben het gevoel dat we pas net goed op gang komen”, stelden de partners vast, “dus we gaan zeker nog niet stoppen”.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan verdieping: meer innovaties op het gebied van bijvriendelijke gewasbescherming, meer aandacht voor monitoring en nog meer uitwisseling tussen de verschillende Bee Deals in het land.

Informatie:

Eric Hees
Projectleider
ehees@clm.nl
0345-470737