Voor het vergroten van biodiversiteit in bermen door de aanleg van bloemrijke bermen blijkt de keuze voor inheemse planten cruciaal. De herkomst van een plantensoort is van grote invloed op het aantal soorten dat hiervan gebruik kan maken. Inheemse plantensoorten leveren gemiddeld een grotere bijdrage aan de biodiversiteit dan exoten.

Maarten Immerzeel deed in opdracht van Buro Bakker Adviesburo voor Ecologie een afstudeeronderzoek (aan Van Hall Larenstein) naar de potentiele bijdrage van diverse zaadmengsels aan de biodiversiteit. De centrale vraag hierbij was of de herkomst van plantensoorten van invloed is op het biodiversiteitpotentieel van het zaadmengsel.

Lees meer op naturetoday.com

Duizendblad (inheems)