Boek: Helpdesk BijenlandschapHet is inmiddels algemeen bekend dat het niet goed gaat met wilde bijen en andere bestuivers, met als risico het (lokaal) uitsterven van soorten en het verslechteren van de bestuiving van bloemen en voedselgewassen. De vandaag verschenen uitgave ‘Helpdesk Bijenlandschap’ geeft adviezen op maat voor verschillende typen terreinen.

Helpdesk Bijenlandschap
In de Groene Cirkel Bijenlandschap en Kennisimpuls Bestuivers werken verschillende partijen samen aan het terugdringen van de achteruitgang van de wilde bestuivers. Dit kan het beste door meer foerageer- en nestgelegenheid te bieden, wat het landschap aantrekkelijker maakt voor wilde bijen. Om dit te realiseren en de wilde bij een goede toekomst te geven, werken wetenschap, overheden, bedrijfsleven, gebiedsbeheerders en maatschappelijke organisaties samen met boeren, imkers en burgers. Deze samenwerking op landschapsschaal wordt wel aangeduid met de term ‘bijenlandschap’ en moet resulteren in een regionaal netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, en recreatie- en natuurgebieden met nestelplekken voor bestuivers.

Adviezen op maat verzameld
Sinds 2014 geeft de Helpdesk Groene Cirkels al adviezen op maat in de provincie Zuid-Holland. In 2017 is hier de landelijke Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers aan toegevoegd. Gezamenlijk hebben zij al tachtig adviezen uitgebracht, onder andere aan een ecologisch hovenier, agrariër, waterschap, installatiebedrijf, bioscoopeigenaar, bollenpolder, natuurspeeltuin en vele andere partijen. Het nieuwe boekje ‘Helpdesk Bijenlandschap’ geeft een weerslag van deze adviezen.

Daarnaast is vanaf nu een routekaart beschikbaar die samenwerkingsverbanden voor bijen, oftewel bijenlandschappen, op weg helpt: beedeals.nl/nieuw-routekaart-bijenlandschappen/