Boomkweker David Moerings en kwekerij Jacobshoek voeren onder begeleiding van Delphy demoproeven uit rond bijvriendelijke gewasbescherming.

Bijvriendelijke biologische gewasbescherming in teelt van skimmia en magnoliaplantgoedSkimmiakweker David Moerings uit Boskoop voert dit jaar met Delphy een demoproef uit met plantversterkers van Koppert Biological Systems. Daarnaast start een demoproef met biologische bestrijders in de teelt van magnoliaplantgoed bij boomkwekerij Jacobshoek. Het doel is om nieuwe vormen van biologische bestrijding breder te testen in de boomkwekerij; met financiering door
Tuinbranche Nederland, Koppert Biological Systems en gemeente Alphen a/d Rijn, in het kader van project de Bee Deals, van CLM Onderzoek en Advies.

Biologische bestrijding in de boomkwekerij
Boomkwekers in Greenport Boskoop dragen al jaren actief bij aan betere leefomstandigheden voor bijen en andere bestuivers, bijvoorbeeld door het inzaaien van bijvriendelijke
bloemenmengsels en groenbemesters. Ook wordt steeds meer biologische bestrijding toegepast, om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. Dit jaar zijn – samen met Koppert en Delphy – twee demoproeven opgezet, binnen het CLM-project de Bee Deals, om de biologische bestrijding verder te optimaliseren.

Biologische bestrijding door skimmiakweker
David Moerings gebruikt al jaren roofmijten in zijn teelt om mooie spintvrije skimmia te kweken. Skimmia is ook gevoelig voor wortelproblemen; vooral bij erg nat weer of extreem warm weer kunnen problemen ontstaan. Om dit te voorkomen is dit jaar een demoproef aangelegd met de NatuGro-producten van Koppert, met het idee dat dit sterkere wortels en weerbaardere planten oplevert. Zowel de behandelde als onbehandelde planten hadden in juni 2020 nog mooie witte wortels, zoals te zien is op de foto. In september zijn de resultaten duidelijk en worden deze gedeeld met collega’s in de regio.

Biologische bestrijding in magnoliaplantgoed
Kwekerij Jacobshoek is gespecialiseerd in plantgoed van heesters. Ook dit bedrijf past al jaren biologische bestrijding toe. Spint is goed biologisch te bestrijden, maar trips en begoniamijt zijn
lastiger. Vanuit het Bee Deals-project wordt dit jaar – samen met Koppert en Delphy – gekeken of de biologische bestrijding kan worden geoptimaliseerd. Gekozen is voor het bijvoeren van
roofmijten met voedermijten, om de roofmijten in het gewas te houden. Ook van deze demoproef volgen later dit jaar de resultaten.

Bee Deals project
In het project Bee Deals werkt een groot aantal partijen aan het verbeteren van de leefomgeving van de (wilde) bij. Deze zijn als bestuivers cruciaal in onze voedselvoorziening. In regio Boskoop werkt gemeente Alphen aan den Rijn al jaren samen met de boomkwekers voor een bijvriendelijke omgeving. In 2019 hebben Koppert Biological Systems en de Tuinbranche Nederland (branchevereniging van de tuincentra), zich aangesloten bij het project. Voor Tuinbranche Nederland passen deze demo’s naadloos bij de ambitie voor een duurzamere gewasbescherming in de sierteeltketen.

Meer info