Klokjesdikpootbijen slapen in een campanulabloem

Klokjesdikpootbijen slapen in een campanulabloem, foto: Marjolijn Visser

Bestuivers ondersteunen door te zorgen voor voldoende en goed leefgebied is belangrijk. De webtools bloeibogen.nl (van Naturalis Biodiversity Center en ECOgoggle) en Hulpvoorbestuivers.nl (ontwikkeld door Wageningen University & Research in samenwerking met Stainless Media) helpen om goede nestgelegenheid te ontwikkelen. Zogenaamde  ‘Bed & Breakfasts’: geschikte plekken om nesten te maken, zo dicht mogelijk in de buurt van voldoende geschikte bloemen die nectar en pollen leveren.

Het belang van maatwerk
In Nederland leven honderden verschillende soorten bijen en zweefvliegen. Ze verschillen van elkaar in hun voorkeur voor bepaalde soorten bloemen, en de manier waarop ze een nest maken. Voor het succesvol ontwikkelen van initiatieven ter bescherming van bestuivers, is het belangrijk dat ze aansluiten bij de wensen van soorten die ter plaatse (kunnen) voorkomen. Wageningen University & Research en Naturalis Biodiversity Center hebben hiervoor in samenwerking twee handige webtools ontwikkeld. De online tools bieden een helpende hand bij het creëren van bed & breakfasts voor bestuivers, met praktijkgerichte tips, toegespitst op specifieke terreinen en regio’s.

Webtool: Hulp voor Bestuivers
Bij het inrichten van een terrein dat extra leefgebied biedt aan bestuivers loont het om te kiezen voor een aanpak die aansluit bij de soorten die in de desbetreffende regio voorkomen, en passen bij de werkzaamheden op het terrein. De webtool ‘Hulp voor bestuivers’, ontwikkeld door Wageningen University & Research in samenwerking met Stainless Media, geeft terreineigenaren een advies op maat. Het advies bestaat uit een keuzepalet van maatregelen voor de aanleg van voedselbronnen en nestgelegenheid voor bestuivers, en praktische vuistregels voor aanleg en onderhoud daarvan. De webtool is tot stand gekomen binnen onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers, gefinancierd door het ministerie van LNV.

Screenshot hulpvoorbestuivers.nl, advies op maat in 3 stappen

Screenshot hulpvoorbestuivers.nl, advies op maat in 3 stappen

De Bloeibogen webtool
De Bloeibogen-webtool vult dit aan door de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerd gebied inzichtelijk te maken en geeft vervolgens gericht plantadvies. De site toont je hoe je de wilde bijen in jouw omgeving kunt helpen door het maken van een bloeiboog: een samenstelling van verschillende wilde planten met verschillende bloeiperiodes door het jaar heen, om de verschillende bijensoorten van voedsel te voorzien. Via de webtool kun je gericht kijken welke planten je nog moet toevoegen aan de huidige vegetatie, om de bloeiboog compleet te maken.

De webtool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van bijensoorten en hun voedselplanten en is ontwikkeld door de wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en ECOgoggle. De informatie over de planten, bijen en hun interactie is afkomstig uit gegevens van Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten, Waarneming.nl en het Nederlands soortenregister.

Screenshot bloeibogen.nl, locatiespecifiek plantadvies om wilde bijen en bestuivers te helpen

Screenshot bloeibogen.nl, locatiespecifiek beplantingsadvies

Voor iedereen met (groene) vingers
Beide webtools kunnen door een breed publiek ingezet worden. Ze zijn met name interessant voor mensen die zich bezighouden met de inrichting van groenvoorzieningen, bijvoorbeeld gemeenteambtenaren en terreinbeheerders, maar ook landschapsarchitecten, tuinontwerpers, agrariërs en burgers. Daarnaast kan de tool worden gebruikt voor educatieve doeleinden, voor zowel jong als oud, en activisten met of zonder groene vingers.

Aan de slag
Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.nl zijn beide ontwikkeld met het doel de biodiversiteit te verhogen door middel van het aantrekken van wilde bijen, door eigen initiatief, of als gezamenlijke wens. De webtools zijn zo ingericht dat ze zeer gebruiksvriendelijk zijn en gratis openbaar gebruikt kunnen worden. Ontdek het zelf en neem een kijkje op bloeibogen.nl en hulpvoorbestuivers.nl, en zet je in voor de bestuivers bij jou in de buurt!

Meer info

Bron: www.naturetoday.com