De Culemborgse wethouder Joost Reus heeft gisteren een bijenoase geopend op het dak van het bedrijfsgebouw waar CLM is gehuisvest. CLM, initiatiefnemer van de Bee Deals, helpt op deze manier ook bijen in de eigen omgeving.

Wilde bijen hebben het vaak beter in de stad dan op het platteland. Er is een grotere variatie aan bloeiende planten en er worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Met een bijenoase vergroten bedrijven in de eigen omgeving de (wilde) bijenpopulatie. Dat is ook het doel van CLM.

Wethouder Joost Reus:

“Ik hoop dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen, en dat dit bijendak het startpunt is van verdere vergroening van het bedrijventerrein De Pavijen. Dat verbetert het werkklimaat en de omgeving, en helpt energie besparen en water opvangen”.

De gemeente heeft bijgedragen aan de aanleg van de bijenoase. De bijenoase is een uitbreiding van de CLM-bonus-beedeal: een bloemenstrook langs het bedrijfsgebouw aan de Gutenbergweg. En de bijenoase sluit aan op de inheemse beplanting van de tuin van het bedrijfsgebouw en de bermbegroeiing langs de Wethouder Schoutenweg.

Bijen zijn belangrijke bestuivers van voedselgewassen. Maar het gaat niet goed met de bij in ons land. Dat komt onder meer door het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel. In het project Bee Deals werken bedrijven uit de voedselketen, watersector en overheden samen om de leefomgeving van bijen – zowel honing- als wilde bijen – en andere bestuivers te verbeteren.

De ene partner zaait een bloemenrand in, de ander levert het zaad aan en de volgende communiceert hierover aan klanten. Op deze manier levert iedereen een unieke bijdrage die past bij de eigen organisatie.

De eerste bijen en hommels hebben de CLM-bijenoase ontdekt!