Op 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste landelijke Bijentelling. Een bijentelling is belangrijk, want als we meer weten over de bijen, dan kunnen we ze beter helpen. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen. En dat is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland zijn er 188 bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving.