Ook de veldhommel werd tijdens het onderzoek in de graslanden aangetroffen (Bron: Niels Godijn)

– de betekenis van graslanden voor hommels –

In Nederland liggen tienduizenden hectares grasland die voor flora en fauna beheerd worden. In het project ‘Weide Hommelrijk’ is er gekeken naar de hommelrijkdom in Nederlandse graslanden en geprobeerd inzicht te krijgen in het effect van het huidige beheer van deze gebieden op de hommelrijkdom. Deze kennis is nodig om herstel van hommelpopulaties in Nederlandse graslanden mogelijk te maken.

Lees het volledige bericht en rapport op Nature Today