De IJsseldijk is één van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Het project ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’ (VIJG) bestaat uit twee delen: dijkversterking en het aanpassen van de sluizen. Bij de dijkversterking is ook gedacht aan de leefomgeving van de bijen. Door het aanleggen van bijvriendelijke kruidenranden biedt de dijk een voedselrijke omgeving voor de bijen en andere nuttige bestuivers. Opdrachtgever is het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Kijk op de site van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor meer info over het project

Foto: Iris Loonen

Foto: Iris Loonen