De Europese Commissie stelt met ‘a new deal for pollinators’ een nieuwe richtlijn voor om de achteruitgang van wilde bestuivende insecten in Europa aan te pakken. Daarbij wordt de bestaande richtlijn over bescherming van bestuivers uit 2018 herzien. De hernieuwde richtlijn moet maatregelen omvatten die de Europese Unie en de lidstaten moeten nemen om de achteruitgang van bestuivers tegen 2030 om te kunnen buigen. De nieuwe richtlijn volgt drie doelstellingen:

  1. betere bescherming van soorten en hun habitat;
  2. het herstellen van habitatten in het agrarisch gebied en;
  3. de impact van gewasbeschermingsmiddelen op bestuivers verminderen. Verder wordt er ingezet op het vergaren kennis over de achteruitgang van bestuivers en het het mobiliseren van de samenleving en het bevorderen van strategische planning en samenwerking.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_281