Europa is de thuisbasis van een verbazingwekkende verscheidenheid aan insecten die gewassen en wilde planten bestuiven. Deze variëteit is essentieel voor een gezonde natuur en ons welzijn. Echter, in de afgelopen decennia zijn wilde insecten bestuivers zoals bijen, vlinders, zweefvliegen en motten dramatisch afgenomen in overvloed en diversiteit in Europa. Veel soorten staan op de rand van uitsterven.

Zonder bestuivers zal onze voedselzekerheid in gevaar zijn en zullen veel plantensoorten afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Dit bedreigt het voortbestaan van de natuur, het menselijk welzijn en de economie.

Doelstellingen

De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en het EU-initiatief inzake bestuivers hebben zich ertoe verbonden de achteruitgang van wilde bestuivers tegen 2030 om te keren.

EU-acties inzake bestuivers (het EU-initiatief inzake bestuivers) zijn gericht op

  1. verbetering van de kennis van de achteruitgang van bestuivers, de oorzaken en de gevolgen ervan
  2. verbetering van het behoud van bestuivers en het aanpakken van de oorzaken van bestuivers hun achteruitgang
  3. de samenleving mobiliseren en strategische planning en samenwerking op alle niveaus bevorderen

Lees verder »