Foto van Minister van Landbouw, Natuur  en Voedselkwaliteit Piet Adema

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema.

Op 11 april heeft de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA het nieuwe bijenrichtsnoer gepubliceerd. Dit bijenrichtsnoer beschrijft de wijze waarop de risico’s voor bijen dienen te worden beoordeeld bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Minister Adema van LNV is er groot voorstander om de nieuwe versie van het bijenrichtsnoer snel toe te passen. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2019 heeft de EFSA van de Europese Commissie het mandaat gekregen om de eerdere versie van het bijenrichtsnoer te vernieuwen, waarna de lidstaten op verschillende momenten zijn geconsulteerd. Het is nu aan de Europese Commissie om een voorstel te doen aan de lidstaten om dit bijenrichtsnoer ook daadwerkelijk te hanteren. Naar verwachting zal de Europese Commissie, afhankelijk van de inbreng die lidstaten nog hebben, een dergelijk voorstel nog dit jaar aan de lidstaten voorleggen.

Adema laat de Tweede Kamer weten dat hij groot voorstander is om een nieuwe versie van het bijenrichtsnoer snel toe te passen. Hij heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden inmiddels gevraagd om een appreciatie gevraagd van het nu voorliggende bijenrichtsnoer van de EFSA, die hij de Tweede Kamer voor de zomer zal toezenden.

bron: Ministerie van LNV, 22/05/2023 (via Groeneruimte.nl)